Κατηγορίες
Newsletter Περισσότερα
ΚΟΣΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ - Τιμή - Χειρουργικών Επεμβάσεων

 

 


Kόστος - Τιμή  χειρουργικής επέμβασης

 

 

Το κόστος της επέμβασης εξαρτάται από:

  1. το είδος και επομένως την βαρύτητα του χειρουργείου.
  2. την χειρουργική τεχνική που επιλέγεται για να γίνει το χειρουργείο, (κλασσική, λαπαροσκοπική, ρομποτική ή επιβοηθούμενη  μέθοδος).
  3. τη χρήση ή όχι ειδικών υλικών και εργαλείων, (όπως ψαλίδι υπερήχων, εργαλεία πολλαπλών ή μιας χρήσεως, αυτόματα συρραπτικά κτλ.).
  4. την διάρκεια νοσηλείας, και το σύνολο των απαραίτητων εργαστηριακών προ ή και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας εξετάσεων.
  5. την αμοιβή του χειρουργού των συνεργατών και του αναισθησιολόγου.
  6. την ασφαλιστική κάλυψη του ασθενή (δημάσια ή ιδιωτική ασφάλιση ή χρήση και των δύο).

Όταν υπάρχει δημόσια ασφαλιστική κάλυψη (ΕΟΠΥΥ,  κλπ.):

Ό ΕΟΠΥΥ, βάσει του νέου κανονισμού, καλύπτει το 70% κάθε επέμβασης, σε τετράκλινο δωμάτιο. Ο ασθενής επιβαρύνεται το υπόλοιπο 30%, συν τις αμοιβές των γιατρών.
Το συνολικό κόστος θα εξαρτηθεί επίσης από το είδος της επέμβασης, όπως επίσης και από το εάν ο ασθενής θελήσει αναβάθμιση θέσεως, π.χ. τρίκλινο, δίκλινο, μονόκλινο κλπ.

Όταν υπάρχει ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη:

Σε αυτή την περίπτωση εξαρτάται πάντα από το είδος του συμβολαίου.
Αν υπάρχει 100% ιδιωτική ασφάλιστική κάλυψη, τότε ο ασθενής δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα. Δεν έρχεται σε καμία οικονομική συναλλαγή με τον γιατρό, ούτε με το Νοσοκομείο. Η ασφάλεια πληρώνει τα πάντα και ο γιατρός πληρώνεται από το νοσοκομείο.
  Αν δεν υπάρχει ταμείο τότε το επιβαρύνεται ο ασθενής. 
Συνήθως πάντως, το λογιστήριο, κάνει σχεδόν πάντοτε ευκολίες πληρωμής με δόσεις ή και συνναλλαγματικές,  μέχρι να πληρώθούν από την ασφάλεια τα έξοδα νοσηλείας, καθώς  και οι αμοιβές των γιατρών .  

 

 

Παθήσεις μαστού
ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ
Πέτρα στην χολή
ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΣ
Youtube
Facebook