Slider

Θεραπεία Καρκίνου Μαστού

Η Θεραπεία του καρκίνου του μαστού σήμερα είναι περισσότερο αποτελεσματική, δεδομένου ότι έχουμε στη διάθεσή μας νέα φάρμακα και νέες χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες μαζί με τα πορίσματα πολλών ιατρικών ερευνών, συμβάλλουν σημαντικά στη σωστή αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνου του μαστού.

Θεραπεία Καρκίνου Μαστού

Έχει αποδειχθεί ότι ο καρκίνος του μαστού είναι τελείως διαφορετικός από γυναίκα σε γυναίκα, γι΄αυτό και η θεραπεία κάθε ασθενούς είναι διαφορετική και εξατομικευμένη.

καρκίνος του μαστού

Η γνώση του ειδικού γιατρού στο αντικείμενο του μαστού, και η συνεργασία με άλλες ειδικότητες, (όπως ακτινολόγου, παθολογοανατόμου, ογκολόγου κλπ), αποτελούν το κλειδί για τον σωστό χειρισμό του καρκίνου του μαστού μιας γυναίκας.

Θεραπεία Καρκίνου Μαστού

Την απόφαση για την εφαρμογή οποιασδήποτε θεραπείας, απ΄αυτές που αναφέρονται παρακάτω, από μόνες τους ή σε συνδυασμό μεταξύ τους, την παίρνει όλη η ομάδα μαζί, σε συνεννόηση φυσικά και με την ίδια την ασθενή.

Η ομάδα, χρησιμοποιώντας τις ειδικές γνώσεις της για τον καρκίνο του μαστού, δημιουργεί βήμα - βήμα το προφίλ του καρκίνου, ξεκινώντας από το είδος και το μέγεθος του όγκου, το είδος της εγχείρησης, την ιστολογική ταυτοποίηση του όγκου, την σταδιοποίησή του κλπ, και καταλήγει τελικά στην εξατομικευμένη θεραπεία, η οποία και εφαρμόζεται και η οποία είναι συγκεκριμένη για κάθε γυναίκα.

Στη διάθεσή μας σήμερα έχουμε τις:

Χειρουργική θεραπεία

 - Ογκεκτομή (συνδιάζεται σήμερα με βιοψία λεμφαδένα φρουρού)

 - Απλή Μαστεκτομή (συνδιάζεται σήμερα με βιοψία λεμφαδένα φρουρού)

Ογκεκτομή

 - Ριζική Τροποποιημένη Μαστεκτομή με Λεμφαδενικό Καθαρισμό Μασχάλης

Μαστεκτομή

Βιοψία λεμφαδένα φρουρού ακολουθούμενη από χειρουργική επέμβαση.

H Βιοψία του λεμφαδένα φρουρού βασίζεται στο ότι εάν ο καρκίνος του μαστού έχει διηθήσει τους λεμφαδένες της μασχάλης, ο πρώτος που θα δεχθεί τα μεταστατικά καρκινικά κύτταρα, θα είναι ο λεμφαδένας φρουρός.

Αυτός ορίζεται ως ο πρώτος λεμφαδένας της μασχάλης που δέχεται την λέμφο του μαστού, άρα και του όγκου.

Βιοψία λεμφαδένα φρουρού

Αν ο φρουρός λεμφαδένας έχει διήθηση, ακολουθεί συνήθως αφαίρεση του όγκου και λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης.

Αν όχι, τότε ο χειρουργός αρκείται μόνο στην αφαίρεση του όγκου (ογκεκτομή, τεταρτεκτομή ή απλή μαστεκτομή).

Σήμερα, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, είναι πλέον παραδεκτό, ότι ο λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης, δεν προσφέρει σημαντικό όφελος στην θεραπεία του καρκίνου του μαστού, αλλά μόνο στη σταδιοποίησή του.

Έτσι και σε θετικό λεμφαδένα φρουρό και μέχρι δύο διηθημένους λαμφαδένες, δεν προτείνεται ο λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης.

Χημειοθεραπεία

Τα φάρμακα της χημειοθεραπείας παρεμβαίνουν σκοτώνοντας τα καρκινικά κύτταρα ή εμποδίζοντας τον πολλαπλασιασμό τους.

Προγραμματίζεται ανάλογα με το είδος και το στάδιο του όγκου.

Ακτινοθεραπεία

Ακτινοβολία με ακτίνες Χ, σκοπό έχουν να καταστρέψουν πλήρως τον όγκο και να ελεγχθεί η τοπική του υποτροπή.

Προγραμματίζεται ανάλογα με το είδος του όγκου και σχεδόν πάντα στις συντηρητικές θεραπείες του μαστού.

Ορμονοθεραπεία

Ορμόνες όπως τα οιστρογόννα και προγεστερόνη, έχει αποδειχθεί οτι βοηθούν να αναπτυχθεί ο καρκίνος του μαστού.

Γι΄αυτό και τα καρκινικά κύτταρα ελέγχονται αν στη μεμβράνη τους έχουν υποδοχείς γι΄αυτές τις ορμόνες.

Σε καρκινικά κύτταρα με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς δίδονται φάρμακα (ορμόνες) που μπλοκάρουν τους ορμονικούς υποδοχείς (αντιοιστρογόννα) και έτσι δεν μπορούν να δράσουν.

Τέτοιο φάρμακο είναι η Ταμοξιφαίνη.

Έχει απόλυτη ένδειξη στον προεμμηνοπαυσιακό καθώς και στον μεταστατικό καρκίνο.

Χρειάζεται όμως προσοχή γιατί μπορεί να προκαλέσει θρομβώσεις καθώς και καρκίνο του ενδομητρίου.

Άλλα φάρμακα επίσης μπορούν και διακόπτουν την παραγωγή των οιστρογόνων από τις ωοθήκες (LH-RH), απαραίτητα στις νέες γυναίκες με καρκίνο του μαστού.

Νεότερα φάρμακα είναι οι αναστολείς της αρωματάσης, τα οποία χρησιμοποιούνται στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, καθ΄ότι μπλοκάρουν ένα ένζυμο που λέγεται αρωματάση, και δεν του επιτρέπουν μετατρέψει τα ανδρογόννα σε οιστρογόννα.

Στοχευμένη θεραπεία

Στοχευμένη θεραπεία είναι ένα είδος θεραπείας που χρησιμοποιεί φάρμακα ή άλλες ουσίες για τον εντοπισμό και την επίθεση σε συγκεκριμένα καρκινικά κύτταρα, χωρίς να βλάπτουν τα φυσιολογικά κύτταρα.

Σκοπός είναι να παρέμβουν και να μπλοκάρουν τόσο την ανάπτυξη όσο και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων.

Τα μονοκλωνικά αντισώματα και οι αναστολείς της τυροσινικής κινάσης είναι δύο τύποι στοχευμένης θεραπείας, που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού.

Τα μονοκλωνικά αντισώματα γίνονται στο εργαστήριο, από κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος.

Αυτά τα αντισώματα μπορούν να μεταφέρουν συγκεκριμένες ουσίες σε καρκινικά κύτταρα ή να εντοπίσουν και να καταστρέψουν ουσίες που μπορούν να βοηθήσουν τα καρκινικά κύτταρα να αναπτυχθούν.

Τα αντισώματα κολλούν τις ουσίες αυτές στη μεμβράνη των καρκινικών κυττάρων μπλοκάροντας την ανάπτυξή τους ή σταματώντας τον πολλαπλασιασμό τους, με τελικό αποτέλεσμα να τα σκοτώσουν.

Η τραστουζουμάμπη (Herceptin) είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που αναστέλλει τη δράση του αυξητικού παράγοντα πρωτεΐνη HER2, ο οποίος στέλνει σήματα για την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων του μαστού.

Περίπου το ένα τέταρτο των ασθενών με καρκίνο του μαστού έχουν όγκους που μπορεί να αντιμετωπιστεί με τραστουζουμάμπη σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία.

Η λαπατινίμπη είναι ένας αναστολέας της τυροσινικής κινάσης (αυξητικός παράγοντας των καρκινικών κυττάρων) και αναστέλλει τη δράση της πρωτεΐνης HER2 και άλλων πρωτεϊνών μέσα στα καρκινικά κύτταρα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ασθενών με HER2-θετικό καρκίνο του μαστού που έχει εξελιχθεί μετά από θεραπεία με τραστουζουμάμπη.

PARP αναστολείς είναι ένα είδος στοχευμένης θεραπείας που μπλοκάρει την επιδιόρθωση του DNA και μπορεί να προκαλέσει το θάνατο των καρκινικών κυττάρων.

Θεραπεία με αναστολείς PARP μελετάται για τη θεραπεία του triple-αρνητικού καρκίνου του μαστού.

Αρχική
Ο Ιατρός
Βιογραφικό
Δημοσιεύσεις
Φωτογραφίες Ιατρείου
Ο Ιατρός στο Χειρουργείο
Χειρουργικές Εικόνες
Παθήσεις
Παθήσεις Μαστού
Καλοήθεις Παθήσεις Μαστού
Μασταλγία
Έκκριση Θηλής
Γαλακτόρροια
Γυναικομαστία
Φλεγμονές Μαστών
Ινοκυστικές Αλλοιώσεις
Καλοήθεις Όγκοι
Κακοήθεις Όγκοι του Μαστού
Πρόληψη Καρκίνου Μαστού
Ιστολογικοί Τύποι Καρκίνου Μαστού
Συμπτώματα Καρκίνου Μαστού
Διάγνωση Καρκίνου Μαστού
Θεραπεία Καρκίνου Μαστού
Παθήσεις Θυρεοειδούς
Υποθυρεοειδισμός - Υπερθυρεοειδισμός
Όζοι Θυρεοειδούς - Bρογχοκήλη
Καρκίνος Θυρεοειδούς
Θυρεοειδεκτομή
Παθήσεις Πεπτικού
Οισοφάγου
Διαφραγματοκήλη
Αχαλασία Οισοφάγου
Καρκίνος Οισοφάγου
Στομάχου
Πολύποδες Στομάχου
Καρκίνος Στομάχου
Παχέος Εντέρου
Εκκολπώματα
Ελκώδη Κολίτιδα
Νόσος του Crohn
Πολύποδες Παχέος Εντέρου
Καρκίνος Παχέος Εντέρου
Κοιλιακό άλγος
Ειλεός
Σκωληκοειδίτις
Παθήσεις Χοληφόρων
Πέτρες στη Χολή
Πολύποδες Χοληδόχου Κύστης
Νοσογόνος Παχυσαρκία
Κήλες
Βουβωνοκήλη
Οσχεοκήλη
Μηροκήλη
Ομφαλοκήλη
Επιγαστρική Κήλη
Μετεγχειρητική Κήλη
Υδροκήλη
Κιρσοκήλη
Παθήσεις Πρωκτού
Κονδυλώματα
Αιμορροΐδες
Ραγάς Δακτυλίου Πρωκτού
Περιεδρικό Συρίγγιο
Καρκίνος Πρωκτού
Αιμορραγία Πρωκτού
Κύστη Κόκκυγος
Δερματικοί Όγκοι
Καλοήθεις Όγκοι του Δέρματος
Κακοήθεις Όγκοι του Δέρματος
Μελάνωμα Δέρματος
Κιρσοί
Χειρουργικές Επεμβάσεις
Λαπαροσκοπική Χειρουργική
Λαπαροσκοπικές Επεμβάσεις
Οξεία Σκωληκοειδίτιδα
Χολολιθίαση
Διαφραγματοκήλη
Αχαλασία Οισοφάγου
Κύστη Ωοθήκης - Τεράτωμα
Παχέος Εντέρου - Προηγμένη Λαπαροσκοπική Κολεκτομή
Ομφαλοκήλη
Κοιλιοκήλη
Κιρσοκήλη
Βουβωνοκήλη
Χειρουργική Παχυσαρκίας
Γαστρικός Δακτύλιος
Γαστρικό Μανίκι
Γαστρική Πτύχωση
Σύγχρονες Χειρουργικές Επεμβάσεις
Κύστη Κόκκυγος με Laser
Ράγας Δαχτυλίου με Ραδιοκύμματα
Αφαίρεση Αιμορροΐδων με Υπερήχους
Αφαίρεση Αιμορροΐδων κατά Longo
Αποκατάσταση Αιμορροΐδων κατά Hal-Rar
Βουβωνοκήλη με Τοπική & Διπλό Πλέγμα PHS (ON STEP)
Ολική Θυρεοειδεκτομή με Χρήση Νευροδιεγέρτη
Παρωτιδεκτομή με Χρήση Νευροδιεγέρτη
Αιμορροΐδες με Laser
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ 3D ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ
Χειρουργική Ογκολογία
Καρκίνος Στομάχου
Καρκίνος Παχέος Εντέρου
Καρκίνος Παγκρέατος
Καρκίνος Χοληφόρων Αγγείων
Καρκίνος Ήπατος
Καρκίνος Ωοθηκών
Χειρουργικά Βίντεο
Ενημέρωση
Επικοινωνία
Online Ραντεβού

Search

ΡΕΑ
Μετροπολιταν

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:

Αθηνάς και Βύρωνος 6,
Κορυδαλλός
1ος όροφος

Τηλ. Κέντρο: 210 4942131
Τηλ. Ιατρείου: 210 4958341
Fax: 210 4976508

johnzouridakis@gmail.com
johnzour@otenet.gr
info@i-zouridakis.gr

Please publish modules in offcanvas position.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ